ANH KHOA & HIEN DUC – HO CHI MINH

Quen biết nhau 10 năm, mỗi năm khi về nước cd Đức đều dành 2 tiếng để gặp những người bạn của mình trong đó có anh Khoa. 10 năm cũng là khoảng thời gian anh Khoa chờ đợi cơ hội cho chính bản thân mình từ phía Đức <3  10 năm quen biết nhau nhưng thời gian gặp và nói chuyện chưa tới 24 [...]

ANH KHOA & HIEN DUC – HO CHI MINH 2019-07-15T18:19:35+07:00